Υπηρεσίες

  • Service Αυτοκινήτων
  • Service Κινητήρων
  • Service και καθαρισμός injection, diesel, common-rail
  • Διάγνωση καν. πασ. όλων των εγκεφάλων του αυτοκινήτου
  • Αναβαθμίσεις / βελτιώσεις / προετοιμασία αγωνιστικών αυτοκινήτων
  • Μετατροπές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Κάρτες καυσαερίων diesel / βενζίνη