Εγκαταστάσεις

Χώροι εργασιών

Χώρος επισκευών συνεργείου  

Μηχανήματα - Εξοπλισμός 

 Αναλυτής Καυσαερίων Βενζίνης & Πετρελαίου & Εγκέφαλος 

  Διαγνωστικό μηχάνημα ηλεκτρονικών συστημάτων

Χώροι γραφείων

Χώροι γραφείου Χώροι αναμονής